Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Rövid történet egy emberről!

2012.10.09


Rövid történet egy emberről. (Munkatársam volt)

 

dr.-darin-sandor.gifDr. Darin Sándorról van szó, aki csak számomra és azok számára lehet érdekes figura, akik közelebbről ismerték. Történetének tanulsága viszont minden érdeklődő számára fontos lehet. Ő egy olyan személyiség, aki sok mindenre lehet bizonyíték pályafutása, szakmai és politikai tevékenysége során. Őt az ELZET berettyóújfalui gyár főmérnökeként, de még inkább a Magyar Gördülőcsapágy Művek dolgozójaként ismerhettük meg, mint kreatív, sokrétű szakembert, aki mindig politikamentesnek tűnt, pedig életének szinte minden szakasza jelentős mértékben kapcsolódik a politikához is, amit soha nem vert dobra. Röviden fussuk át élete pályáját.

 1932. június 8.-án született. Apja asztalos mester, anyja fűszer és vegyesiparcikk kereskedő. A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát, 1954-ben. Diploma után maradt az egyetemen. A Fizika Tanszéken tanársegédként oktatta a jövő nemzedékét. Aztán az ő életében is némi fordulatot vett az 1956-os esemény. Részt vett az egyetemi Diák Parlamentben. De kifejtette aktivitását a Dunántúli Nemzeti Tanács és az Észak- Kelet Magyarország Nemzeti Tanács megszervezésében is. Az ellenforradalom leverése után őt sem dicsérték meg tevékenysége miatt. 1957 és 60 között börtön éveit töltötte. gorgospapucs..jpgKiszabadulása után Debrecenbe kerül, ahol a Vasipari vállalatnál dolgozott. 1963-ban a Magyar Gördülőcsapágy Művekbe (MGM) került vezető tervezői munkakörbe. Itt számos speciális csapágyipari gép tervezését és fejlesztését irányította. 1972-től az ELZET Művek Berettyóújfalui Gyár főmérnöke lesz. 1979-től ismét az MGM dolgozója műszaki fejlesztő- osztályvezető beosztásban. Ekkor is jelentős fejlesztő munkát végzett, különös tekintettel a görgős papucsok, lineáris csapágyak és görgős hajtóművek, stb. kifejlesztésére. 1990-ben fejlesztési vezérigazgató helyettesi beosztással bízzák meg. Ebből a beosztásából ment nyugállományba, 1992-ben. Tizennégy bejegyzett találmánya volt. Négy cikke jelent meg különböző szakfolyóiratban. 2009-ben, 77 éves korában hunyt el.

 kivalo_dolgozo.jpgLáthattuk tehát, hogy Dr. Darin Sándor a szocialista gazdaság építésének, fejlesztésének igen aktív tagja volt. Ezen túl a társadalmi tevékenység művelését is magas szinten végezte. Aktív részt vállalt a debreceni Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) létrehozásában, melynek megyei elnöke is volt. Három alkalommal tartott külföldi szimpóziumokon előadást. Tudományos és társadalmi tevékenységéért 1990-ben a Miskolci Egyetem rektorától címzetes egyetemi docens címet kapott. Tudományos, szakmai és politikai pályafutását számtalan elismerés követte. Hat alkalommal volt kiváló dolgozó. Meg kapta a Kiváló Újító arany fokozatot. Tulajdonosa lett az Eötvös Lóránt Díjnak is. További elismerései: 56-os emlékérem, Köztársasági Érdemrend kis keresztje, Hazáért érdemkereszt. Ezt a két kitüntetést a sok közül, csak azért mutatom be, hogy illusztráljam Darinhazaert-erdemkereszt..jpg Sándor személyiségének sokrétűségét. Azt nem tudni, hogy melyik énje volt az erősebb, de azt mindenképpen láthatjuk, hogy a két kitüntetés igencsak különböző politikát testesít meg. Sándor barátunk bensőjében egyesül a vörös csillag, a Kossuth címer, a monarchia címere és a kereszt egyaránt. Ezeket a tulajdonságokat azért nem lehet az ő esetében rossz néven venni, mert –ismerve a természetét- mindössze rugalmasan alkalmazkodott a változó körülményekhez és nem akarta ketté törni tudatosan épített karrierjét. Legjobb megoldásnak találta, alkalmazkodni a változó körülményekhez szakmai és politikai értelemben egyaránt és mindenhol a lehető legjobbat kihozni önmagából. S ebben elég sikeres is volt.

Tehát azért tartottam fontosnak az ő történetét leírni, mert szerettem volna bemutatni, hogy van egy ember, aki eredményesen tudja érvényesíteni eltökélt szándékát, karrierjének építését a Rákosi, a Nagy Imre, a Kádár János és a rendszerváltás után regnáló összes vezető kormányok idején egyaránt. Tudjuk róla, hogy DISZ vezető volt a Rákosi érában. Egyetemre is Rákosi ösztöndíjjal jutott be. Ezekhez csak kellő politikai lojalitás alapján lehetett hozzáférni. Ő hozzá fért. Aztán következett a pálfordulás. A DISZ vezetőből az egyetemi parlament tagja lesz 56. október 22.-én. Az egyetemről sugárzott ellenforradalmi propaganda rádióadások egyik szerkesztője és hírolvasója volt. November 2.-án már az Észak és Kelet Magyarországi Nemzeti Tanács titkáraként működik, és a Dunántúli Nemzeti Tanács létrejötte körül is bábáskodik. Aztán eljött a konszolidáció időszaka és tudatában volt annak, hogy 56-os tetteiért el fogja nyerni méltó büntetését. Hat évre ítélték, de türelemmel viselte kiszabott büntetést, ahol –a megváltozott életviszonyához alkalmazkodva- kiérdemelte, hogy hamarabb szabaduljon, ami be is bekövetkezett.

És mi történik egy Kádár korszakban az ilyen múlttal rendelkező ember életében? A politikai propaganda a rendszerváltás óta azt harsogja, Wittner Máriával és alulművelt, kétes múlttal rendelkező társaival élen, hogy kegyetlen megtorlásban részesültek az 56-os elítéltek és mindenféle retorziókat alkalmaztak velük szemben. Darin Sándor példája épp ennek az ellenkezőjére bizonyíték. Börtön évei után azonnal volt munkahelye, pedig tudta minden cég, vállalat, hogy múltjában esett némi foltocska, mert az önéletrajzból az ilyesmit nem lehetett kihagyni. De nem csak munkahelye akadt, hanem a társadalom egyenlő tagja ként lett kezelve, múltjára való tekintet nélkül. Szépen emelkedett a ranglétrán. Rövid időn belül lett az ELZET Berettyóújfalui gyár főmérnöke, majd egy nagyobb gyárban, az MGM-ben műszaki fejlesztői osztályvezető, pályája csúcsán pedig vezérigazgató helyettes. Nem hiszem, hogy kell beszédesebb bizonyíték arra, hogy egy ilyen múlttal rendelkező ember, semmiféle hátrányos helyzetbe nem került abban a „kegyetlen” szocializmusban. Egy ilyen káderlappal a zsebében, vajon hogyan juthatott el ilyen magas pozícióba? Az MGM több mint 4500 főt foglalkoztatott és jelentős keleti, nyugati kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkezett. Darin Sándor, az 56-os ellenálló és elítélt pedig ennek a gyárnak lett a vezérigazgató helyettese. És ezt nem kifogásolta sem a párt, helyi vezetése, de még a városi, megyei szervek, vagy azok vezetői sem. „Aki nincs ellenünk, az velünk van.” Mondta Kádár János. És abban az időben egy párt, vagy állami vezető szavának még hitele is volt, nem úgy, mint manapság.

 

a-szabadsag-hose..jpgAztán 1989-ben bekövetkezik a rendszerváltás. Mi történik hősünkkel, akinek módjában lett volna kihasználni 56-os múltját, mint ahogy kihasználta Wittner Mária, Mécs Imre, Boros Péter és a többiek. Ő ott folytatta politikai tevékenységét, ahol 56-ban abba hagyta. Alapító tagja lesz a Nagy Imre társaságnak. 1998-ban, az első Orbán kormány –költségvetési eszközökkel- meg akarta szűntetni a rendszerváltáskor létrejött „Magyar Forradalom Története Dokument150px-odznaczenie.wegierskie.rewers.jpgációs és Kutatóintézetet.” Az intézet vezetése és tagjai levélben fordultak a miniszterelnökhöz, hogy ne tegye. A levelet 116-an írták alá, köztük Darin Sándor is, a 23. helyen. Politikailag tehát maradt azon az oldalon, ahol korábban is állt. Anyagi, vagy egzisztenciális előnyöket azonban nem kovácsolt a maga számára pedig a lehetőség újra előtte állt. Igaz, hogy nem is volt rá szüksége, mert ő a Kádár rendszertől kapott egzisztenciát, biztos megélhetést, milliomos pedig nem akart lenni.A fentebb említett kitüntetései és elismerései mellett 2006. október 23.-án megkapta a „Szabadság hőse” emlékérmet is. Még egy utolsó koccintás sorstársaival a magas elismerés alkalmából, s ezzel lezárul pályafutása szakmai és politikai értelemben egyaránt. (Szürke öltönyben a bonyolult lelkivilágú Darin Sándor.)

Darin Sándor tehát tette a dolgát itt is, ott is saját belátása szerint. darin-sandor..jpgNem volt karrierista, csak szerény keretek között kihasználta az éppen kínálkozó lehetőségeket és ezért futott be sikeres karriert itt is, ott is. Volt azonban ennek az embernek egy megbocsáthatatlan bűne. Nem tett az ellen semmit, hogy a rendszerváltó hiénák ne tépjék szét a gyárat. Pedig múltjára való tekintettel meg tehette volna. Ebben a gyárban élte le élete jelentős részét. Vezetőkkel, munkásokkal kiváló kapcsolata volt. És hagyta, hogy munkatársai, - akik egyébként tisztelték őt - az utcára kerüljenek. Nem tett egyetlen lépést sem azok felé, akik tehettek volna valamit a gyár megmentése érdekében. Elég lett volna, ha felkeresi volt börtöntársait, akik ma is ott villognak a Parlamentben és hozzák egyre-másra a népnyúzó törvényeket. Legalább ennyivel megköszönhette volna mind azt, amit attól a rendszertől és ettől a gyártól, a munkáskollektívától kapott. Nem tette meg!!! Nyugodjék békében.

 

      2012. szept. 30.

 

                                                                                                                                             Mihály J.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.