Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Apa és fia!

2012.04.18

Apa és fia!

isten.jpg

jezus.--munkacsi.-.jpgTöbb mint kétezer éve történt, hogy messiásként járta az arab térség földrészeit egy ember, a fiú, aki csodák sorozatának véghez vitelére volt képes. Addig soha nem látott cselekedeteivel kápráztatta el követőit. Borrá változtatta a vizet a kánai menyegzőn, száraz lábbal közlekedett a vízen, lecsendesítette a háborgó tengert, sőt halottaiból is volt képessége feltámadni. De a legnagyobb csodálatot kiváltó eseményt mégis Lázár feltámasztásával váltotta ki az emberekből. Nyílván való, hogy mind erre egyedül soha nem lett volna képes.  Ott volt a fiú mellett az atya, aki képes volt összezavarni az emberek nyelvét, amikor a bábeli tornyot az égig akarták emelni. Özönvizet volt képes a földre bocsátani, mert romlottá vált az emberiség. Ilyen természetfölötti hatalom birtokába a fiú, csak az atyasegítő támogatásával kerülhetett. Hit béli álláspontjuk, erkölcsi, etikai értékítéletük nem térhetett el egymástól, mert az örökölt gének parancsai ezt törvényszerűsítették.

Hogy csodák valójában vannak –e, vagy sem, azt teljes bizonyossággal nem tudhatjuk. Sőt azt sem tudjuk, hogy az élet produkál –e véletleneket. Azt azonban jól tudjuk, hogy történhetnek olyan furcsaságok, amelyek megdöbbentik az embert. Az érdeklődő állampolgár is így járt, legalábbis az, akik egy kissé szeret betekinteni a furcsaságok és a politika rejtelmeibe, ahol bizony lehet találni csodával határos jelenségeket. Miről is van szó? Épp a napokban látott napvilágot a, „Nemzeti Hír! Ébredj Magyar!” internetes portálon egy hasonló eset. Egy apa és (fia?) viszonyát írja le. Ez az írás késztetett arra, hogy párhuzamot vonjak apák és fiúk egymáshoz való viszonyáról, s főleg arról, hogyan viszi tovább a fiú mind azon értékeket, álláspontokat, amiket az apa hagyományozott rá neveltetése során, vagy ami genetikusan evidenciává válhatott nála. Lehet, hogy a fenti párhuzam kissé elvont a napi prózai történetekhez képest, sőt ellentétes is azzal, de épp ez benne a furcsa és épp ez mond ellent a gének parancsainak is.

Az első bekezdésben leírt, és Jézus által véghezvitt csodatételek sorába tartozik egy bizonyos Lázár nevű ember feltámasztása. Most mi is feltámasztunk nem egy, hanem két Lázárt és nem halottaiból, hanem múltjaikból, életútjukból azért, hogy feltehessük a költői kérdést. Van –e közük egymáshoz a politikán túl? Van tehát egy Lázár nevű apa és egy Lázár nevű fiú. Ők ihlettek írásra és a két történet ironikus összehasonlítására. Az egyiket, Lázárt Györgynek, a másikat Lázár Jánosnak hívják. lazar_janos.jpglazar-janos-apja..jpgÍgy külsőleg nem sok hasonlóságot mutatnak. A vezetéknevük és politikai karrierjük viszont azonos irányt vett, annak ellenére, hogy ideológiai beállítottságuk lényegesen különböznek egymástól. György, aki 1924-es születésű és marxista ideológiai elveket vall. Politikai karrierje is következetesen ezt tükrözi. KMP, MDP, majd MSZMP tag. Tagja az MSZMP KB-nak és a politikai Bizottságnak. A párt főtitkár helyettese, vagyis Kádár János jobb keze. Állami vonalon is szép karriert futott be. Volt Munkaügyi miniszter, az Országos Tervhivatal elnöke, a Miniszter Tanács elnökhelyettese, majd elnöke. Az ő regnálása alatt és közbenjárásával került haza a szent korona. Az átadási ünnepségén is részt vett. 1978-ban az ország adóság állománya 8 milliárd USA dollár volt. Ezt kezelendő, 1982-ben, a Szovjet Unió hozzájárulása nélkül, és szintén Lázár György közreműködésével belépünk a valutaalapba, amivel olcsó kamatozású hitelhez jutott az ország. Munkássága során köztiszteletben álló rangot vívott ki magának. Nem volt szélsőséges, nem volt akarnok, csak tette a dolgát az akkori politika elvárásai szerint, az ország és a magyar nép boldogulása érdekében, a maga szerény és visszafogott vehemenciájával.

És akkor következzék a másik Lázár, aki 51 évvel fiatalabb elődjénél. 1975-ben született Hódmezővásárhelyen. A Szegedi Egyetem jogtudományi karán végzett. Tanulmánya mellett a polgármesteri hivatal jegyzői irodában volt gyakornok, majd Rapcsák András akkori polgármester személyi titkára lett. 2000-ben lép be a Fidesz-be. 2002-ben tagja lesz a Keresztény Szövetségnek is. A polgármester halála után, 2002. április 7.-én beválasztják a Parlamentbe, az október 20. i önkormányzati választáson polgármesternek is megválasztják. 2006-ban újra választják. A 2010-es választásokon újra országgyűlési képviselő lesz és a Fidesz frakció vezetői posztot kapja meg. Mentalitása, habitusa teljesen ellentétes a másik Lázáréval. Ő egy pökhendi, arrogáns, erőszakos, lekezelő stílusú ember, ami miatt az átlag állampolgárok körének jelentős részében közutálatnak örvend. Felháborította az embereket az, amikor Audi S8-as személygépkocsit bérelt 600 ezer Ft. –ért, amihez még hozzá jött a havi 300 ezer Ft. üzemanyag költség is, melyet fele részben a Fidesz, fele részben a hódmezővásárhelyi önkormányzat fizette. A felháborodás hatására lemondott a luxusautóról. Felháborította a közvéleményt az is, amikor kijelentette, hogy aki nem szerzett vagyont magának, meg is érdemli, mert tehetségtelen.

Tehát, ha összehasonlítjuk a két ember viselkedésformáját, politikai irányultságát, akkor annyira kirívóak a köztük lévő különbségek, ami alapján szinte kizárható, hogy bár milyen rokoni kapcsolatuk is lehetne. Kizárt dolog, hogy az ízig-vérig kommunista Lázár György apja lenne a velejéig kommunista gyűlölő Lázár Jánosnak? Bár az élet és a politika produkált már ennél furcsább dolgokat is. Nem kevés pártfunkcionárius, vagy leszármazottjaik lelhetők fel a Fidesz, vagy a KDNP soraiban. Arra azonban kíváncsiak lennénk, hogy vajon eljutott –e már a hír Lázár Jánoshoz, hogy a fotón látható Lázár György az ő apja? Legalábbis ezt olvashatjuk a Nemzeti Hír nevű internetes portálon, az alábbiak szerint. „Lázár János apja Lázár György.” E rövid mondat után egy megjegyzés is található. „Sok-sok Lázár György képet töröltek az internetről.” (Nyílván, hogy kellő indok alapján.) Minden esetre bizarr a felvetés, már csak a valóságtartalmára kellene valami bizonyítékot, vagy ellenbizonyítékot találni. De a leghitelesebb mégis az lenne, ha maga Lázár János találna rá a Nemzeti Hír bizarr mondatára, vagy épp erre az írásra és megadná rá a hiteles választ.

schmitt-es-jezus..jpgEzzel az írással kapcsolatban persze felvetődhet az alábbi kérdés: Hogy jöhetek én ahhoz, hogy összefüggésbe hozzam a két Lázár hasonlóságát Isten és Jézus hasonlóságával? Ebben a műfajban sem én vagyok az első. Ehhez Turza Károly és Kiss Antal adta a bátorságot. Turza Károly, aki a Fidesz tatabányai szervezetének elkötelezett képviselője az alábbiak szerint fogalmaz: „Különösen szomorú, hogy az országnak egy nagy tekintélyű intézménye, a Semmelweis Egyetem ölti magára Pilátus szerepét.” Vagyis Schmidt Pált, a „megváltót” az egyetem Pilátusai ítélték el. Ez az összehasonlítás sem kevesebb, és bizarrabb, mint az enyém, sőt! A közelgő Húsvét  még erőteljesebben adta meg a kijelentés aktualitását. A másik oldala a történetnek pedig az, hogy míg én a saját elgondolásaimat adom közre, addig Turza úr a tatabányai Fidesz alapszervezete nevében publikál.

kiss-antallal..jpgFentebb említettem Kiss Antal nevét is. Ő volt a másik személy, aki bátorságot adott számomra, mint aki nem kisebb beosztás birtokosa, mint Schmitt Pál főtanácsadója, aki ráadásul teológiai végzettséggel rendelkezik. Ő is Jézus elárulásához hasonlította Schmitt Pál elárulását. Így fogalmaz: Kétezer éves forgatókönyv szerint történt mind az, amit Schmitt Pállal művelt a politika.” Nyilvánvaló, hogy Jézus keresztre feszítésére gondolt. S ha egy teológusnak ez megengedhető, akkor egy politika iránt érdeklődő ateistának miért ne lenne az? A kérdés ezek után úgy is felvetődhet, hogy vajon Schmitt Pál adott –e schmitt-jezus-mennybemenetele-elott..jpgokot arra, hogy ilyen magasságokba emeljék az ő személyét? Igaz, hogy a Kádár rendszerben viselt funkciója nem arról árulkodik, hogy elkötelezett hívőnek állítsa be magát, de hát gyarló emberek vagyunk, és ha változik a politika, miért ne változhatna maga az ember is. És ez alól a volt köztársasági elnök sem lehet kivétel, mivel ő is csak egy gyarló ember Isten és a fiú szemében, mint bárki más. A rendszerváltás jelentette neki is a Pálfordulást, mint oly sok köpönyegforgató embernek. Egyre többet hangoztatta keresztényi mivoltát, és talán az sem véletlen, hogy a képen látható „szent” beszédét is a Jézus mennybe menetele című híres alkotás előtt tartja. Az ő mennybemenetele egyelőre elmaradt, de ki tudhatja a jövőt? Lehet, hogy egyszer összetalálkozik a két Lázár, Schmidt Pál és a két védelmező és ott már várja őket Isten és Jézus egy személyben, akikkel a vita tovább folytatható, sőt meg születhet az (utolsó) ítélet is kinek-kinek érdemei szerint. 

 

         2012. április 18.

                                                                                                                                                                                                                                         Mihály J.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Ráckeve

(Dárdai Ildikó, 2017.09.21 17:16)

Érdekes okfejtések, de a két Lázárral kapcsolatban , miért ne lehetne apa és fia más pártállású. Ebben semmi érdekes nincs. Mindkét Lázár becsülettel , nagy energiabefektetéssel és hozzáértéssel végezte a rá bízott feladatokat. Éles elméjűek mindketten, az ifjabbik Lázárra sem a gyűlölet jellemző - más pártállásúak iránt. Világosan , korrektül válaszol minden hozzá intézett kérdésre a fórumokon. Ha Hódmezővásárhely lakossága nem lenne Vele elégedett nem választanák meg folyamatosan. Sokat tett le az "asztalra" Ő is, ha már az összehasonlításoknál tartunk. Nekem mindkét Lázár szimpatikus.

Re: Ráckeve

(mmp2006, 2019.09.29 15:42)

Teljesen egyet értek veled Ildikó. Látom érdekel a politika. Ha gondolod cserélhetünk eszét az mmp2006debrecen@gmail.com mail címen. Én is igyekszem a realitás talaján állva megközelíteni a politikai eseményeket, bár inkább baloldali a szemléletem Üdv. János.