Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vajnai, kontra Magyarország!

2008.07.25

Ítélet Vörös csillag ügyben!     

 

 

Emberi Jogok Európai Bírósága.

 

Ítélet. (A jegyzőkönyvvezető által kibocsátott sajtóközlemény.)

TANÁCS ÍTÉLETE

VAJNAI contra MAGYARORSZÁG

(kivonat)

3. Az ítélet összefoglalása.

A panasz.

A kérelmező a 10. cikkely (a szólás szabadsága) alapján panaszt emelt, mert meggyőződése szerint viselte a nemzetközi munkásmozgalom jelképét.

 

A Bíróság határozata.

10. Cikkely.

A Bíróság megállapította, hogy megsértették a kérelmező meggyőződése szerinti szólásszabadságának a jogát. A sérelem a Büntető Törvénykönyv 269/B pontján alapul, amely korlátozza a totalitárius jelképek használatát, a sérelmét &bdq; törvény írta elő” és azt a &bdqo; törvényes célt szolgálta&rdqo;,hogy megelőzze a rend megbontását és védje mások jogait.

 

A bíróság ismételten megállapította, hogy a politikai beszéd, a nyilvános vita korlátozásának 10. cikkely alapján szűk tere van. Úgy találta, hogy Vajnai úr, aki politikus, politikai nézetei kifejezése céljából határozta el a vörös csillag viselését. Továbbá, ha politikai beszédben élnek a szólásszabadság jogával – mint ez a kérelmező esetében történt – a korlátozás csak akkor igazolható, ha erre világos, nyomós és sajátos társadalmi szükséglet van.

 

A Bíróság elfogadta a tényt, hogy az emberi jogok jól ismert tömeges megsértése a kommunizmus idején lejáratta a vörös csillagot, és egy ilyen jelkép kitűzése bizonytalanságot kelthet a múlt áldozataiban és hozzátartozóiban. Azonban Magyarországnak a pluralizmusra való áttérése óta csaknem két évtized telt el, az ország most az Európai Unió tagállama, stabil demokráciának bizonyult. Nem volt bizonyíték annak feltételezésére, hogy fennállna a reális veszélye, hogy egy politikai mozgalom vagy párt helyreállítaná a kommunista diktatúrát Magyarországon. De maga a bizonytalanság, bármennyire érthető, sem volna elegendő indok, hogy gátat szabjunk a szólásszabadságnak.

 

Továbbá a Bíróság úgy találta, hogy a totalitárius jelképek használatának tilalma a Büntető Törvénykönyv szerint nem tesz megkülönböztetést. Pusztán a vörös csillag viselése büntető szankciót vonhat maga után, és nem követeli meg az igazolását annak, hogy a jelkép közszemlére tétele totalitárius propagandát képviselt.   

 

A tilalom túl széles is volt, tekintettel a vörös csillag többféle jelentéstartalmára. A csillag nemcsak a nemzetközi munkásmozgalmat jelképezi, amely egy igazságosabb társadalomért küzdött, de különböző tagállamokban aktív, bizonyos törvényes politikai pártokat is. A kormány nem mutatta ki, hogy a csillag kizárólag a kommunista totalitárius uralmat képviseli. Tény, hogy a kérelmező a csillagot törvényesen szervezett, békés tüntetésen viselte egy totalitárius ambícióról nem ismert, bejegyzett politikai párt alelnökének minőségében.

 

Végül, ami a rend megzavarására való törekvést illeti, a Bíróság megjegyezte, hogy a kormány egyetlen olyan esetre sem hivatkozott, amely a rend megzavarásának Magyarországon valós, akár távoli veszélye állt volna fenn a vörös csillag nyilvános kitűzésének következménye képpen.

 

A Bíróság ezért olyan következtetésre jutott, hogy a kérelmező meggyőződése, hogy viselje a vörös csillagot, nem tekinthető „ nyomós társadalmi szükségletet ” kiváltó oknak. Továbbá, habár a mérték, amellyel a magatartását szankcionálták, viszonylag enyhe, de a böntető törvény hatálya alá esik, amely igen súlyos következményeket vonhat maga után. A büntetés tehát nem állt arányban azzal a törvényes céllal, amelyet szolgált. Ilyen formán megtörtént a 10. Cikkely megsértése.

    

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Ritka, mint a fehér holló.

(Proletár., 2008.08.14 19:48)

Kedves Csapókerti Ferenc!
A te álláspontod - sajnos - Debrecenben ritka, mint a fehér holló. Ebben a fideszes városban alig mer valaki őszintén nyilatkozni, ilyen és ehhez hasonló politikai kérdésben állást foglalni. Még szerencse, hogy az interneten vannak ilyen oldalak, ahol kimondják az igazat, ahol leleplezik ezt a fasiszta mentalitást, ami az országban és ebben a városban is létezik. Csak az a baj, hogy a nyilatkozó emberek sohasem találkoznak egymással, többnyire a nyilatkozatukat is inkognitóban teszik meg. Ezen kellene változtatni. Találkozniuk kellene ez egyformán beszélőknek, sőt tenni is kellene valamit ez ellen a vad kapitalizmus ellen. Te hogyan látod?

Debrecen

( Csapókerti Ferenc, 2008.08.13 21:04)

Drukkoltunk Neked Attila. Mi tudjuk, hogy igazad volt,
van. Sokan az "új" rendszer konjuktúra lovagjaiként
harsogó antikommunizmussal kívánják felhívni jelenték-
telen létükre a figyelmet. Össze akarják keverni a horogkereszttel a vöröscsillagot, de él még a nemze-
dék néhány tagja aki tanúja volt a horogkereszt árnyé-
kában elkövetett gaztetteknek, és él apáink nemzedé-
ke, akik a vöröscsillagos, sarlós-kalapácsos lobogó
árnyékéban emelkedtek ki a szolgasorból és lettek
tanárok, orvosok, munkások,EMBEREK. Ők helyére tudják
tenni ezt a vitát. Nem dőlnek be "percemberkék" hőbörgésének.